Bornean Smooth tailed Treeshrew, mammals of Borneo with Backyard Tour Malaysia

Bornean Smooth-tailed Treeshrew